top of page

Algemene Voorwaarden:

 •  Door het boeken van de les of activiteit, ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden.

 •  De deelnemers zijn lichamelijk en geestelijk fit voor de deelname aan de (sport-)activiteiten en   kunnen goed zwemmen.

 •  Deelname geschied geheel op eigen risico.

 •  Supschool Dendersup kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade   van   welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand,   tijdens of ten gevolge van de supactiviteit.

 •  De deelnemers volgen strikt de instructies van de begeleiders/monitoren/coaches aangesteld   door de organisator; vooral in verband met veiligheid, materiaalgebruik, respect voor de natuur   & omgeving, programma, e.d

 •  De deelnemer respecteert de natuurlijke omgeving met de daarbij behorende regels.

 •  Deelnemers zijn verantwoordelijk voor het materiaal. Als er door onzorgvuldig gebruik iets   kapot gaat of vermist wordt, zal hij/zij de kosten die dat met zich meebrengt vergoeden.

 •  Deelnemers mogen niet onder invloed zijn van alcohol en/of drugs.

 •  Het is mogelijk dat er foto- en videoopnames gemaakt worden voor promotionele   doeleinden.Deelnemers die dit niet wensen of niet willen dat er van hen foto’s gepubliceerd   worden, dienen dit uitdrukkelijk te vermelden bij inschrijving.

 •  Bij annulatie door ziekte van de instructeur of ongunstige weersinvloeden zoals onweer of harde   wind (méér dan 4 Bft ter plaatse op locatie) , wordt een nieuwe datum gekozen.

 •  Deelnemers kunnen een les of activiteit verzetten of annuleren tot 3 dagen voor aanvang van de   les zonder dat er kosten in rekening worden gebracht.

 •  Bij ‘niet opdagen' of ‘annuleren’ van de deelnemer binnen 3 dagen, wordt het gehele bedrag in   rekening gebracht.

 •  Er dient vooraf betaald te worden.

bottom of page